# جوک

آمین ..خخخخخخخخخخخ

یـه کانال عربی داشتیم فوتبال می‌دیدم، گــزارشگر هــــر جــــمله‌ای کـــه میگفت، مــادربزرگم مـــیگفت : آمـــــــــــــــین :| !!                                                     هادی 500
/ 0 نظر / 4 بازدید