دلتنگ

دلتنگ که باشی با صدای دست فروش هم

گریه ات می گیرد.چه برسد به مرور خاطرات.

کسانی هستند که هرگز تکرار نمی شوند..


     هادی 500

/ 0 نظر / 9 بازدید