پـــــــروازم آرزوستـــ....

اینروزا قفس تنم باز شدن می خواهـــــــــــد....

هوس پــــــــــرواز کردم

هرچند بالهای کوچــــــــــــکم توان نگهـ داشتـــــن گناهان سنگیــــنم را ندارد...

و با این بال مجـــــــــالی برای پرواز نیســــــتــــــ

ولیکن، دلم وصالـــــــ می خواهد و پرم از شــــوق دیـــدار

 

/ 0 نظر / 12 بازدید