ﮔﻮﺷﯽ ﺩﻭﺳﺘﺎﻡ گوشی من :|

ﮔﻮﺷﯽ ﺩﻭﺳﺘﺎﻡ :
دینگ دینگ_ مسیج:

ﺳﻼﻡ ﻋﺸﻘﻢ ، ﺳﻼﻡ نفسم ، ﺩﻭﺳِﺖ ﺩﺍﺭﻡ ، ﺗﺎ ﺁﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻢ ، ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺗﻨﻬﺎﺕ ﻧﻤﯿﺬﺍﺭﻡ !

ﮔﻮﺷﯽ ﻣﻦ:
دینگ دینگ _ مسیج :

اگه اینو به 10 نفر دیگ نفرستی فلج میشی :|

                                                هادی 500

/ 0 نظر / 15 بازدید