اتفاق جالب برای کامپیتوتر.......

اگه میخوای اتفاق جالبی برای کامپیوترت بیفته کار کوچیک کن.

اول اینکه CTRL+D را کلیک کن. و سپسENTER را بزنید......

آفرین حالا بهتر شد.


                                                     هادی 500

/ 1 نظر / 9 بازدید