الکی! مثلا...

زمان شاه کشورهای مدعی قدرت جلوی ما سرخم میکردن...
.

.
الکی! ... مثلا مانمی دونیم شاه مملکت برای عزل ونصب یه وزیر هم
میرفت از کاخ سفید اجازه میگرفت !
--------------------------------------------------
چقدر تواین حکومت دزدی میشه
.
.
الکی! مثلا ما نمیدونیم شاه وقتی از ایران در رفت،
۲۷۰ چمدون جواهرات دزدید و برد !
---------------------------------------------------------------------------
اقا چقدر تو مملکت اعتیاد زیاده
.
.
الکی! مثلا ما نمیدونیم اشرف پهلوی، سردسته قاچاقچیان،
تریاک رو وارد ایران کرد و اونو کوپنی میفروخت
و برای رواج و فروش بیشتر تریاک، سوخته تریاک رو میخرید
-------------------------------------------------------------------
چقدر تومملکت فاحشه زیاده
.
.
الکی! مثلا ما نمیدونیم اولین گروه های فحشا رو شمس پهلوی تشکیل داد
و اونا را برای تربیت فاحشه آموزش میداد
------------------------------------------------------------------
زمان شاه احتراممون تو دنیا بیشتربود
.
.
الکی! مثلا ما نمیدونیم که آمریکائی ها قانون کاپیتولاسیون رو به شاه
تحمیل کردن که طبق اون، احترام سگ امریکایی از شاه ایران بیشتر بود
-------------------------------------------------------------------------
چرا اینجا اینقدر فضا امنیتیه؟
.
.
الکی! مثلا ما نمیدونیم زندانهای ساواک با آموزش های موساد
(سازمان جاسوسی اسرائیل)، مخوف ترین زندانهای خاور میانه بودن
-------------------------------------------------------------------------
حکومت پهلوی مقتدر ترین حکومت خاور میانه بود
.
.
الکی! مثلا ما نمیدونیم پهلوی سال ۵۴ به فرمان انگلیس،
بحرین رو از ایران جدا کرد! ...

                                                                               هادی 500

/ 1 نظر / 17 بازدید