شعر / آقا شما بیا، تدارک اطعام با "بسیج"

آقا شما بیا ، تدارک اطعام با "بسیج"
پرچم زدن به گوشه هر بام با "بسیج"

گرچه پر است دام ، ز بعد ظهورتان
منحل نمودن خطر دام ، با "بسیج"

کرب و بلا مجال شما با سران کفر
یکسر نمودن خطر شام ، با "بسیج"

گرچه شهید راه تو عیسی بن مریم است
آقا...! قبور "قطعه گمنام" با "بسیج"

http://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/8/30/798002_953.jpg

                                                                                 هادی 500

/ 1 نظر / 14 بازدید
کوله پشتی

خیلی زیبا بود..ممنون.. وبلباگ مختلطی دارید [خنثی]