ستاره...

دوس دارم یه زن بگیرم اسمش ستاره باشه....
بعد بازم یه زنه دیگه بگیرم اسم اونم ستاره باشه...
.
.
.
.
.
.
بعد خودم برم یه گوشه بشینم جنگ ستارگان ببینم               هادی 500

/ 1 نظر / 11 بازدید