یه مادر....

خونه اون مادر شهید توی طرح اتوبان بود...

باید بهش می گفتیم خونه رو تخلیه کنه...

وقتی شنید...

اشک توی چشمانش جمع شد و گفت...

پسرم بیاد...

فقط راه اینجا رو بلده... 

 

/ 1 نظر / 10 بازدید