جانم فدای سیدعلی

1306603617.jpg                

/ 4 نظر / 10 بازدید
سعیدرضازاده

یا علی جان مقتدای من تویی رهبرمن مرجع من پیشوای من تویی

کوله پشتی

آدمي به خودي خود نمي افته اگر هم بيفته از سمتي مي افته کـه بـه خـــدا تکيه نکرده باشه[گل]